...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 16118
Ký hiệu xếp giá: 610.92 / C455
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2015
Mô tả vật lý: 319 tr.: chân dung, tranh ảnh, 21 cm
Chủ đề: Nguyễn, Thiện ThànhBác sĩ
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Đức Công

Tìm kiếm thêm