...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 16312
Ký hiệu xếp giá: 634 / Tr106
Tác giả: Bùi, Thị Huyền Trang
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Thanh niên, 2013
Mô tả vật lý: 194 tr., 19 cm
Chủ đề: Cây ăn quảTrái cây nhiệt đới

Tìm kiếm thêm