...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 20857
Ký hiệu xếp giá: 796.346 / H305
Tác giả: Đặng, Thị Kim Hiên
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Thể dục thể thao, 2014
Mô tả vật lý: 435 tr.: hình vẽ, 21 cm
Chủ đề: Bóng bànBóng bàn

Tìm kiếm thêm