...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 20959
Ký hiệu xếp giá: 306.7,306.7 / C222
Tác giả: Canfield, Jack
Thông tin xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012
Mô tả vật lý: 175 tr., 21 cm
Chủ đề: Quan hệ nam nữTình yêu
Tác giả bổ sung: Hansen, Mark Victor

Tìm kiếm thêm