...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 23356
Ký hiệu xếp giá: 338.092 / Tr513
Tác giả: Lý, Quí Trung
Thông tin xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014
Mô tả vật lý: 184 tr.: ảnh, 20 cm
Chủ đề: Lý Quí Trung w1w Doanh nhân

Tìm kiếm thêm