...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 23490
Ký hiệu xếp giá: 895.16 / Đ312
Tác giả: Tào Đình
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Văn học, 2014
Mô tả vật lý: 328 tr., 21 cm
Chủ đề: Tiểu thuyết Việt NamVăn học Việt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thị Thúy Ngọc - dịch

Tìm kiếm thêm