...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 23572
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / K305
Tác giả: Nguyễn, Kiên
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2014
Mô tả vật lý: 228 tr., 21 cm
Chủ đề: Truyện ngắn Việt NamVăn học Việt Namy

Tìm kiếm thêm