...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 23653
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / Th534
Tác giả: Dương Thụy
Thông tin xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015
Mô tả vật lý: 272 tr., 20 cm
Chủ đề: Tiểu thuyết Việt NamVăn học Việt Nam

Tìm kiếm thêm