...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 23972
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / L305
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Liên
Thông tin xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015
Mô tả vật lý: 239 tr., 21 cm
Chủ đề: Truyện ngắn Việt NamVăn học Việt Nam

Tìm kiếm thêm