...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2018
Ký hiệu xếp giá: 372.21 / M312
Mô tả vật lý: 63 tr.: minh họa, 27 cm
Nhóm chủ đề: Giáo dục mầm non--Dạy và học; Trẻ em mẫu giáo
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Bá Minh - chủ biên
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về chế độ sinh hoạt của trẻ mầm non và hướng dẫn cách thực hiện các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ như: hoạt động đón trẻ, chơi, thể dục buổi sáng, hoạt động chơi - tập cho trẻ nhà trẻ, hoạt động cho trẻ mẫu giáo, hướng dẫn chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ mẫu giáo...

Tìm kiếm thêm