...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2018
Ký hiệu xếp giá: 372.21071 / H561
Mô tả vật lý: 211 tr.: minh họa, 27 cm
Nhóm chủ đề: Chương trình giáo dục; Phương pháp giảng dạy; Giáo dục mầm non--Dạy và học
Tác giả bổ sung: Lê, Thu Hương - chủ biên
Tóm tắt: Trình bày những quan niệm chung mang tính lý luận về giáo dục tích hợp trong lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp...

Tìm kiếm thêm