...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2019
Ký hiệu xếp giá: 895.9223 / K250/T.1
Mô tả vật lý: 122 tr.: tranh màu, 24 cm
Nhóm chủ đề: Văn học thiếu nhi--Việt Nam--Truyện tranh
Tác giả bổ sung: Ngọc Phương - minh họa

Tìm kiếm thêm