...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Ký hiệu xếp giá: 372.21071 / H561/3-36th
Mô tả vật lý: 220 tr.: hình vẽ, bảng, 27 cm
Nhóm chủ đề: Giáo dục mầm non--Dạy và học
Tác giả bổ sung: Lê, Thu Hương
Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi qua: Chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục phát triển theo tháng tuổi, đánh giá sự phát triển của trẻ và phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ

Tìm kiếm thêm