...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Thượng, Lệ Hồng
Thông tin xb: Hà Nội: Mỹ thuật, 2019
Ký hiệu xếp giá: 649.122 / H455/3t
Mô tả vật lý: 100 tr.: tranh màu, 30 cm
Nhóm chủ đề: Dạy trẻ; Giáo dục gia đình
Tác giả bổ sung: dịch
Tóm tắt: Cẩm nang bổ ích cho những bà mẹ đang nuôi con nhỏ 3 tuổi, từ đó giúp cha mẹ dạy trẻ phát triển trí lực một cách toàn diện trong những năm đầu tiên của cuộc đời

Tìm kiếm thêm