...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2019
Ký hiệu xếp giá: 571.6 / L823/T.5
Mô tả vật lý: 422 tr.: minh họa màu, 23 cm
Nhóm chủ đề: Tế bào học; Sinh học phân tử
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Xuân Hưng - dịch
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về sự sinh trưởng và phát triển của tế bào như: Hợp nhất tế bào thành mô; tế bào gốc, bất đối xứng tế bào và sự chết của tế bào; tế bào thần kinh; miễn dịch học và ung thư

Tìm kiếm thêm