...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Triệu, Kim Minh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Ký hiệu xếp giá: 495.183 / M312/T.1
Mô tả vật lý: 241 tr., 26 cm
Nhóm chủ đề: Tiếng Trung Quốc--Đàm thoại
Tác giả bổ sung: Tô, Anh Hà - biên soạn ;  Hồ, Hiếu Bân - biên soạn ;  Nguyễn, Thị Minh Hồng - dịch tiếng Việt
Tóm tắt: Gồm 20 bài hội thoại tiếng Trung Quốc với nhiều chủ đề khác nhau như: Chào hỏi, giới thiệu, hỏi thăm tình hình cá nhân, ngày tháng, tuổi tác, công việc, học tập, mua sắm, giải trí... kèm theo phần phiên âm tiếng Trung Quốc và phiên dịch tiếng Việt Nam, tập trung bồi dưỡng cho người học những kỹ năng vận dụng ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp

Tìm kiếm thêm