...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phùng Thị Cẩm Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Võ Thị Kim Oanh
Tóm tắt: Phân tích lý luận chung về quyền công tố, thực hành quyền công tố; phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố; trao đổi với người làm công tác thực tiễn và ghi nhận thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố, từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHUNG THI CAM NGUYEN 500 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm