...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyển
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Hoàng Minh Khôi
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa tỉnh Bình Phước, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN TUYEN 347 Kb (1 lượt tải) (6 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm