...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Hoàng Tựa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN HOANG TUA 511 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm