...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Cao Vũ Minh
Tóm tắt: Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính về nội dung thông tin trên báo điện tử. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về nội dung thông tin trên báo điện tửcũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM THI MY HANH 480 Kb (3 lượt tải) (36 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm