...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Thị Hồng Phượng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng
Tóm tắt: The two objectives of the study are to investigate the impacts of TBLT on high school students’ writing competence and their learning motivation in learning writing skill with it.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGO THI HONG PHUONG 271 Kb (5 lượt tải) (13 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm