...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Canfield, Fack
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2011
Ký hiệu xếp giá: 306.8754 / C221
Mô tả vật lý: 175 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Chị em gái; Chị em gái--Quan hệ gia đình
Tác giả bổ sung: Hansen, Mark Victor
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tình chị em, từ đó đưa ra những bài học và cảm hứng giúp con người vượt qua những nỗi buồn, thất vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp

Tìm kiếm thêm