...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Thông tin xb: Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Minh Hòa
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu và khảo sát tính ổn định của hệ thống điện và thời gian cắt để hệ thống ổn định đối với máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 khi xảy ra sự cố trong hệ thống.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 77 LUAN VAN SBV - LE THANH TUNG 3263 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm