...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Phát Hậu
Thông tin xb: Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ
Tóm tắt: Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển bộ nghịch lưu 3 bậc điode kẹp tích cực. Nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho lập trình nhúng Card DSP Card STM32F407 với kỹ thuật lập trình nhúng: giới thiệu bộ nghịch lưu 3 bậc NPC; phân tích nghịch lưu 3 bậc ANPC; kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc NPC; kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc ANPC; bộ biến tần 3 bậc ANPC với chỉnh lưu 06 xung công suất 100HP; tìm hiểu về DSP và kỹ thuật lập trình nhúng; so sánh đặc điểm của 2 bộ biến ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 84 LUAN VAN SBV - HO PHAT HAU 13249 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm