...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Huệ
Tóm tắt: Nhằm tìm hiểu sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa hai dân tộc dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá vật chất người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh; nhằm hiểu rõ hơn sắc thái văn hóa hai dân tộc là người Việt, người Hoa thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất. Ngoài ra, nó còn có mục đích hiểu rõ hơn hình thức ứng xử của người Viêt, người Hoa trước biến đổi từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để tiến tới hội nhập và phát triển, nhưng ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV NGUYEN THI TRUC PHUONG 39485 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm