...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Khánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản
Tóm tắt: Nghiên cứu dao động để xác định hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ I dưới tác dụng của tải trọng di động để góp phần làm sáng tỏ việc sử dụng hệ số động lực trong thiết kế kết cấu cầu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Tran Van Khanh 1340 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm