...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Từ Văn Bình
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp phát triển HTX NN theo hướng bền vững trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyen Thanh Hai 1176 Kb ( lượt tải) (9 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm