...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Yến Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Lê Quang Thông
Tóm tắt: Phân tích các điểm đến du lịch tâm linh tại tỉnh Trà Vinh với các điều kiện tài nguyên, nhân lực, chính sách và kể cả nhu cầu du lịch tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các đề xuất thu hút du khách đến các điểm đến du lịch tâm linh tại Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Tran Thi Yen Nhi 1406 Kb (2 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm