...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Tân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Vũng Liêm. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyen Van Tan 1832 Kb (9 lượt tải) (10 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm