...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nhiều tác giả
Thông tin xb: Kim đồng, 2009
Tác giả bổ sung: Nhiều tác giả
Tóm tắt: 1/ Bác Hồ với nhân dân Thủ đô Hà Nội. 2/ Mãi mãi không quên. 3/ Các cô cứ cố gắng đã có Đảng giúp. 4/ Bác là nguồn hạnh phúc của gia đình tôi. 5/ Bài học dựa vào dân. 6/ Tôi tham dự chiến dịch giải phóng biên giới. 7/ Bác dạy: "phải chăm chỉ học tập". 8/ Mẩu chuyện nhỏ, giá trị to. 9/ Những lần tôi được gặp Bác Hồ ở chiến dịch biên giới (1950). 10/ Kỷ niệm những ngày được quay phim về Đại hội Đảng và về Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc tháng 2 - 1951. 11/ Tôi vẽ Bác Hồ. 12/ Ý nghĩa thiêng liêng của một ...

Tìm kiếm thêm