...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Tùng
Thông tin xb: Thanh niên, 2008
Tác giả bổ sung: Sơn Tùng
Tóm tắt: 1/ Tổ quốc trên hết. 2/ Ngày ấy Bác bảy mươi xuân. 3/ Đại tướng - người thầy năm xưa và .. mãi mãi. 4/ Tâm tình bác Phạm Văn Đồng. 5/ Cái chân của một cuốn sách. 6/ Bác hóa thân - ngày ấy! 7/ Bác Hồ hiển hiện trong tôi. 8/ Những phút giây bên Bác. 9/ Người thủy thủ huyền thoại. 10/ Nhà báo của một cường quốc kinh tế tìm hiểu về tư duy kinh tế Hồ Chí Minh. 11/ Những dấu ấn sáng thế kỷ. 12/ Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thêm