...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Thanh Vũ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Đúng
Tóm tắt: Phân tích thực trạng động lực làm việc và các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho các cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Truong Thanh Vu TOMTAT 1612 Kb ( lượt tải) (8 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm