...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bá Ngọc
Thông tin xb: Nghệ An, 2007
Tác giả bổ sung: Bá Ngọc
Tóm tắt: 1/ Những năm tháng tuổi trẻ. 2/ Lênh đênh chân trời góc biển. 3/ Những hoạt động sôi nổi trên đất pháp. 4/ Trên quê hương V.I LêNin. 5/ Trở về Châu Á sáng lập tổ chức Cách mạng đầu tiên của Việt Nam. 6/ Trong vai Thầu Chín ở nước Xiêm. 7/ Bị bắt vào tù, nhờ luật sư LôDơBai cứu thoát nạn. 8/ Trở về nước. 9/ Nhen nhóm ngọn lửa cách mạng từ Pác Bó. 10/ Những vần thơ thoát ra từ ngục tối. 11/ Khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 12/ Lãnh đạo Miền Bắc xây dựng, Miền Nam đánh giặc. 13/ Trọn cuộc đời ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 360. 79 mùa xuân Hồ Chí Minh 65343 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm