...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đoàn Lê Giang
Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu về dạy học thơ Nôm Đường luật và các biện pháp, kỹ thuật trợ giúp HS trong quá trình đọc hiểu văn bản để vận dụng linh hoạt vào việc giảng dạy thơ Nôm Đường luật ở chương trình Ngữ văn THPT. Chính vì thế khi thực hiện đề tài này, luận văn nhằm hướng tới mục đích vận dụng tốt một số biện pháp, kỹ thuật trợ giúp học sinh đọc hiểu văn bản vào dạy học thơ Nôm Đường luật nhằm nâng cao hiệu quả dạy học thơ Nôm Đường luật trong chương trình Ngữ văn THPT nói riêng và thơ Nôm Đường luật ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 NGUYEN THI QUYEN 851 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm