...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Thanh Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Trạng
Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay do sự gia tăng về mật độ của các phương tiện giao thông dẫn đến khan hiếm về nguồn nhiên liệu hóa thạch, ô nhiễm môi trường do khí thải từ động cơ và tiếng ồn của các phương tiện giao thông đang là vấn đề cần đƣợc quan tâm. Mặc dù phương tiện cá nhân đăt biệt là xe gắn máy là một trong số các phương tiện gây nhiều ô nhiễm không khí và tiếng ồn, nhưng nó vẫn được lựa chọn sử dụng rất phổ biến vì mang lại lợi ích kinh tế thiết thực và mức độ linh hoạt của chúng. Để cải tiến ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 545 LV SBV Ngo Thanh Ha 5150 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm