...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Sương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Tùng Lâm
Tóm tắt: - Xác định tỷ lệ nhiễm và sự lưu hanh của vi khuẩn Pasteurella multocida trên bò khỏe; thử tính mẫn cảm với kháng sinh của chủng vi khuẩn phân lập được.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi Thao Suong 16467 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm