...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Minh Thiện
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Anh Thư
Tóm tắt: - Thống kê tỉ lệ nhiễm bệnh Care trên chó được mang tới điều trị tại Trạm Thú Y Quận 1; theo dõi hiệu quả điều trị bệnh care và một số đặc điểm bệnh lý chính của chó mắc bệnh Care; đưa ra một số giải pháp để phòng và trị bệnh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Cao Minh Thien 1645 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm