...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cô Hồng Liên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Xác định các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng Sông Cửu long; - Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL; - Đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 641 LUAN VAN SBV - CO HONG LIEN 1323 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (32) Xem preview

Tìm kiếm thêm