...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Yến Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Lâm Thị Bạch Tuyết
Tóm tắt: Tìm hiểu về một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi định hướng trong không gian giúp trẻ phát triển kỹ năng và thích thú trong học tập.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN THI YEN NHI 1291 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm