...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Kim Huyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Võ Thúy Hồng
Tóm tắt: Nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng kỷ năng vẽ của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non qua đó đề xuất một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn vẽ ở trường mầm non.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN VO KIM HUYEN 2420 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm