...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Thị Ngọc Ánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Thị Kim Huệ
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức trò chơi trong các hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh lứa tuổi 4-5 tuổi ở trường mầm non quốc tế iSchool. Qua đó xây dựng hệ thống trò chơi dựa trên sự nghiên cứu nhằm làm tốt các giờ hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN CAO THI NGOC ANH 698 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm