...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Lệ Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Dương Thị Thu Ba
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng của việc xây dựng thực đơn ở trường mầm non Quốc tế iSchool Trà Vinh để tìm ra những biện pháp xây dựng thực đơn hợp lí cho trẻ trong trường mầm non để phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển về trí lực và thể lực cho trẻ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN THACH THI LE TRINH 769 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm