...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Duy Tân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Anh Thư
Tóm tắt: Xác định tỷ lệ bệnh tiểu đường xảy ra trên chó tại Phòng mạch Chi cục Thú y Thành phố Cần Thơ; - Theo dõi hiệu quả điều trị của thuốc hạ đường huyết Diamicron MR 30mg trong điều trị bệnh tiểu đường trên chó.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Pham Duy Tan 6893 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm