...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Ngọc Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Văn Đông
Tóm tắt: Khảo sát tình hình nghi nhiễm bệnh E. coli trên đàn vịt bệnh tại huyện Càng Long. Xác định tình hình nhiễm vi khuẩn E. coli trên đàn vịt bệnh tại huyện Càng Long. Khảo sát sự đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn E. coli nhằm lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Pham Ngoc Quyen 2122 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm