...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Văn Thành
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thị Mộng Nhi
Tóm tắt: Ảnh hưởng của bổ sung bột gừng lên năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo. Đánh giá năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo bắt đầu từ tuần tuổi thứ 2 đến 11 tuần tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lam Van Thanh 2595 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm