...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Thị Kiều Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lý Thị Thu Lan
Tóm tắt: Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên khả năng sinh trưởng của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi. Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên hiệu quả kinh tế và chất lượng thân thịt của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lam Thi Kieu Tien 6939 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm