...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Kháng Thiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN KHANG THIEN 838 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (10) Xem preview

Tìm kiếm thêm