...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn trong thời gian tới
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 739 KLTN NGUYEN THI PHUONG TRANG 892 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm