...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đặng Văn Quí
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Lê Trung Hiếu
Tóm tắt: Phân tích hiện trạng hoạt động tín dụng đánh giá tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang qua đó đề ra những biện pháp đề phòng rủi ro nhằm tối thiểu những thiệt hại do rủi ro gây ra cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 740 KLTN DANG VAN QUI 1369 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (25) Xem preview

Tìm kiếm thêm