...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Mãi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Phân tích thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh, tìm ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc đọc có hiệu quả của thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 751 LUAN VAN SBV_TRAN THI MAI 4314 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm